FARMA PLCHOVICE

Za Dorpery do Austrálie

jedna alpaca ve stádě ochrání jenata proti liškám

jedna alpaca ve stádě ochrání jehňata proti liškám

Za Dorpery do Austrálie.Shodou příznivých náhod jsme se v dubnu 2016 ocitli pracovně v Austrálii a rozhodli jsme se kromě jiného cestování též nepromarnit příležitost a navštívit několik chovatelů ovcí plemene Dorper a White Dorper v zemi, kde chov ovcí patří k nejsilnějším tradicím a kde pouze u plemena Dorper mají přes tisíc registrovaných chovatelů.
Úrovní, na kterých tamní chovatelé pracují, je nespočet. Od „hobby“ chovatelů po farmáře s mnoha tisíci kusů. Země je to obrovská. Rozměry farem o mnoha stovkách hektarů a vzdálenosti mezi jednotlivými usedlostmi jsou nepředstavitelné. Bonita půdy a kvalita porostů je ovšem mizerná (slabé slovo…) a jedině právě rozlohami farem se tento handicap vyrovnává.
My jsme se navštívili dva poměrně významné chovy, v obou případech rodinné farmy. Jednu z farem vedli starší manželé, kteří se do Austrálie přistěhovali v osmdesátých letech minulého století z Jižní Afriky a kteří si toto plemeno přivezli na svou novou farmu s sebou a byli tak prvními chovateli plemena Dorper v Austrálii. Právě od nich jsme načerpali řadu detailů a informací o plemeni včetně historických údajů z období, kdy jihoafrická zemědělská universita spustila křížení, na jehož konci se momentálně my všichni chovatelé plemen Dorper a White Dorper nacházíme.
Druhým cílem naší cesty byla farma vedená poměrně mladou rodinou se třemi školními dětmi, které denně dojíždí do školy vzdálené 35km. Tato farma byla zajímavá rozměrem (2000 ha) a počtem chovaných kusů (5500). Farmář s manželkou se o to všechno stará sám, jen občas najímá na sezonní práci brigádníky, zejména studenty na cestách za zkušenostmi a jazykovou praxí – veliká příležitost pro všechny, kdo se chtějí v Austrálii něčemu přiučit a trochu si přivydělat.

farmář předvádí fixační zařízení

farmář předvádí fixační zařízení

Kromě těchto farem jsme ještě navštívili sběrnou prodejní stanici, na které se každé pondělí odbývají trhy. Týdně touto stanicí projde deset tisíc zvířat, zejména ovcí a skotu. Organizace celého trhu a zajištění všech zdravotních a veterinárních předpisů, které jsou v Austrálii stejně striktní jako u nás, zaslouží v takovém rozměru obdiv. Farmáři svá zvířata prodávají prostřednictvím agentů, kteří mají na prodejní stanici pronajatá místa s rampami, rozdělovacími brankami, uličkami a

ohradami. Agenti objíždějí farmy, vybírají zvířata a domlouvají obchodní podmínky. Farmář pak dohodnuté kusy na trh přiváží s tím, že se nic nesmí vrátit zpět do chovu. Všechny návěsy a dopravníky se před opuštěním stanice důkladně myjí a desinfikují. Farmáři se důsledně přezouvají. Všichni tato a další důležitá pravidla respektují. Celý koloběh má týdenní „zpracovatelský“ rytmus a nikdy se nezastaví. Z farem ve vnitrozemí proudí další a další kusy. Je to nekonečné stejně jako australský odbyt a místní poptávka po jehněčím mase, která je v našich krajích nevídaná.

Práce, uložená v tomto „zboží“ se opírá především o každodenní péči o ohrady a vodní zdroje, řízenou reprodukci a přísnou selekci. Selekce spočívá v porážení nevhodných kusů, nikoli v prodeji jinému chovateli. To samozřejmě svědčí celé populaci, která se po čtyřiceti letech domestikace v Austrálii může chlubit vysokými standardy v hodnocení rámce, osvalení a reprodukčních schopností.
Zabarvení hraje v hodnocení roli ne podružnou, ale rozhodně ne hlavní. Jde o plemeno masné a měřítkem jeho užitkovosti jsou především růstové schopnosti.

Přesto je třeba říci, že většina populace, kterou jsme měli možnost vidět, byla zabarvena „předpisově“ tedy přesně oddělená černá hlava a bílé tělo. Pigmentové skvrny, které se objevují s věkem u starších kusů, jsou považovány za normální a nejsou překážkou v použití pro reprodukci.

Ještě k hodnocení:

 • veškeré chovné hodnoty každého kusu zjišťuje a klasifikuje farmář sám od vážení přes ultrazvuk až po klasifikaci
 • za správnost výsledků ručí farmář a nejvyšší autoritou je pro něho trh, na kterém by v případě jakéhokoli podvádění neobstál, nemluvě o tom, že zákazníky/chovatele zde zajímají zvířata a jejich kvalita a ne papíry…
 • vyřazení zde znamená porážku nebo prodej za jateční cenu chovateli, který akceptuje, že nekupuje plemenné zvíře, přestože si je někdy pro chov ponechá. Vše je při prodeji jasně řečeno a psáno.

Namátkou z dalších zajímavostí:

 • v austrálii se daří i bavlně

  v austrálii se daří i bavlně

  desetiměsíční až roční jehnice zde obvykle dávají k beranovi na 5 až 7 týdnů. Potom berana oddělí, všechny ovce ověří ultrazvukem a rovnou je dělí na matky s jedináčky a s dvojčaty. Nezabřezlé bez milosti vyřazují (žádná druhá šance…).

 • celoročně tvrdá půda a permanentní pohyb venku obrušují paznehty natolik, že jejich údržba zde v podstatě není nutná. U kusů, které mají různě dlouhé prsty, se to opět řešíokamžitou selekcí.
 • V Austrálii je plemeno White Dorper rozšířeno méně – nedostatek pigmentu je velkým problémem při odchovu na přímém slunci.
 • velkým problémem je zde voda – většinou se dobývá z extrémně hlubokých vrtů, odkud se čerpá buďto tradičními větrnými nebo elektrickými pumpami. Mimochodem, vodou se na farmách úzkostlivě šetří. Voda z vrtů se zde považuje za užitkovou a k pití a na vaření se používá voda dešťová, která je zde čistější a chutnější než voda ze země….

Mezi australskými chovateli je také několik specialistů na produkci genetického materiálu, zejména certifikovaných embryí připravených pro embryotransferovou implementaci do děloh jehnic. Několik z nich má veškeré licence a ověření pro dodávky mimo Austrálii včetně EU. Je to nákladná, ale velice zajímavá příležitost a brzy jistě vítaná možnost, jak obměnit a rozšířit krevní linie i v našich chovech, kterou rozhodně neponecháme neprozkoumanou.

Hlavní pocit, se kterým jsme z naší krátké exkurze odjížděli, byl ten, že bychom potřebovali zůstat a farmářům pomáhat mnohem déle. Kromě toho, že bychom se naučili více, je zde příjemné teplo a alespoň jednou denně je na farmách k jídlu jehněčí, které máme oba rádi… :-).

Pavel a Robert Habětínovi

 

Fotogalerie:

jedna alpaca ve stádě ochrání jenata proti liškám
7 položka(ek) « z 7 »